THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Mẹo sử dụng máy dò kim loại hiệu quả – Các biện pháp chống lại phát hiện sai tập 2

ANRITSU INFIVIS [Technical Note]

Mẹo sử dụng máy dò kim loại hiệu quảLần trước, chúng tôi đã giới thiệu các yếu tố trong môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hiệu suất của máy dò kim loại. Lần này chúng tôi đề cao một yếu tố khác, hiệu ứng sản phẩm.


[1] Phát hiện sai do hiệu ứng sản phẩm

Máy dò kim loại phát hiện chất gây ô nhiễm bằng cách nắm bắt những thay đổi của từ trường trong đầu dò. Từ trường thay đổi do tác động không chỉ của kim loại mà còn của chính các sản phẩm. Hiệu ứng này của các sản phẩm trên từ trường được gọi là hiệu ứng sản phẩm. Sức mạnh của nó thay đổi tùy thuộc vào các đặc tính của sản phẩm như nhiệt độ và độ mặn, bất kể hình dáng bên ngoài.

Khi các đặc tính của sản phẩm thay đổi nhiều, có thể xảy ra phát hiện sai do máy dò kim loại đặt giá trị giới hạn dựa trên ảnh hưởng của sản phẩm đối với các sản phẩm không bị lỗi. Hiệu ứng sản phẩm có thể được hiển thị trực quan trên màn hình hiệu ứng sản phẩm của máy dò kim loại (Hình 1).

Chúng ta hãy xem thử nghiệm với nước trong vật chứa để xem nhiệt độ và độ mặn của sản phẩm ảnh hưởng đến độ nhạy phát hiện như thế nào.

Hình 1: Màn hình sản phẩm

Hình 1: Màn hình hiệu ứng sản phẩm


[2] Ảnh hưởng của nhiệt độ sản phẩm

Đầu tiên, hãy nhìn vào hiệu ứng sản phẩm của nhiệt độ. Hình 2.1. và 2.2 cho thấy khi nhiệt độ nước tăng lên 10 độ C, hiệu ứng sản phẩm tăng gấp đôi và độ nhạy phát hiện trở nên thấp hơn. Ví dụ, khi bạn để sản phẩm cần kiểm tra bên ngoài tủ lạnh hoặc tủ đông trong nhiều giờ, nhiệt độ sản phẩm sẽ thay đổi tại thời điểm kiểm tra.

Nếu nhiệt độ cơ sở của bạn bị ảnh hưởng phần lớn bởi sự thay đổi khí hậu theo mùa, thì bạn nên cẩn thận khi xử lý các sản phẩm của mình.

Hình 2.1: Mối quan hệ giữa nhiệt độ nước và sản phẩm ect

Hình 2.1: Mối quan hệ giữa nhiệt độ nước và hiệu quả sản phẩm

Hình 2.2: Mối quan hệ giữa nhiệt độ nước và độ nhạy phát hiện

Hình 2.2: Mối quan hệ giữa nhiệt độ nước và độ nhạy phát hiện


[3] Ảnh hưởng của hàm lượng muối

Tiếp theo, chúng tôi xem xét độ mặn. Một chút muối, thường được sử dụng trong nấu ăn, là khoảng 6 gam. Nếu cho 6 gam muối vào 100 ml nước thì độ mặn tăng thêm 0,6%. Bạn có thể thấy điều này hoạt động như thế nào với sản phẩm và độ nhạy phát hiện trong Hình 3.1 và 3.2. Khi độ mặn trở nên cao hơn 0,6%, sản phẩm có thể tăng lên đáng kể và độ nhạy phát hiện giảm, có thể dẫn đến phát hiện sai.

Thí nghiệm này được thực hiện trong các điều kiện khắc nghiệt nhằm mục đích giải thích; tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc thay đổi hoặc điều chỉnh các loại gia vị có thể thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất phát hiện của máy dò kim loại.

Hình 3.1: Mối quan hệ giữa độ mặn và sản phẩm

Hình 3.1: Mối quan hệ giữa độ mặn và hiệu quả sản phẩm

Hình 3.2: Mối quan hệ giữa mức độ mặn và độ nhạy phát hiện

Hình 3.2: Mối quan hệ giữa mức độ mặn và độ nhạy phát hiện


[4] Giải pháp thay đổi tình trạng sản phẩm và khả năng thay đổi

Như đã đề cập ở trên, nhiệt độ và độ mặn của sản phẩm góp phần rất lớn vào độ nhạy phát hiện. Để tránh phát hiện sai, bạn có thể thực hiện các biện pháp sau.

(A) Để thực hiện cài đặt tự động với tình trạng sản phẩm giống như khi được đưa vào kiểm tra
(B) Để thực hiện cài đặt tự động với sản phẩm có hiệu ứng sản phẩm lớn hơn (ví dụ: cố ý tăng nhiệt độ hoặc độ mặn của sản phẩm)

Khi bạn thay đổi thành phần hoặc lượng gia vị, hãy thực hiện (A) mỗi lần để máy dò kim loại của bạn vẫn ổn định. Khi nhiệt độ và độ mặn có thể thay đổi và khó kiểm soát, (B) có hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm tra độ nhạy phát hiện sau khi thay đổi cài đặt vì cài đặt hiệu ứng sản phẩm lớn hơn thực tế có thể làm giảm độ nhạy phát hiện.


[5] dòng duw-h khắc phục sự thay đổi đặc tính của sản phẩm

Chúng tôi xin giới thiệu máy dò kim loại dòng Anritsu duw-h có “chức năng theo dõi tự động”. Biểu đồ bên trái trong Hình .4 cho thấy đỉnh của tín hiệu phát hiện đã dịch chuyển sang bên phải khi nhiệt độ sản phẩm tăng lên. Tại thời điểm của đường đứt nét thẳng đứng, trong đó máy dò kim loại đo tác động của một sản phẩm có thể bao gồm chất gây ô nhiễm kim loại, giá trị đánh giá giảm xuống dưới giá trị giới hạn. Điều này gây ra việc nhìn ra các sản phẩm bị lỗi.

Biểu đồ bên phải trong Hình 4 cho thấy chức năng theo dõi tự động cảm nhận mức độ dịch chuyển và điều chỉnh thời gian để đo lường hiệu quả của sản phẩm. Kết quả là, giá trị đánh giá vượt quá giới hạn, có nghĩa là máy dò kim loại phát hiện thành công chất gây ô nhiễm.

Hình 4: Chức năng tự động theo dõi
Hình 4: Chức năng tự động theo dõi

Với khả năng bù tự động này, dòng duw-h đảm bảo hiệu suất phát hiện ổn định mọi lúc ngay cả trong các cơ sở nơi nhiệt độ sản phẩm có xu hướng thay đổi trong quá trình sản xuất.

[6] Kết luận

Như chúng ta đã biết trong các số trước và số này, máy dò kim loại có cơ chế hoạt động đơn giản nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài và tác động của sản phẩm. Tại sao bạn không tận dụng cơ hội này để xem lại hoạt động của máy dò kim loại?


Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán