Bể co nhúng Diptank cung cấp một công cụ tuyệt vời để cải thiện việc trình bày sản phẩm của bạn. Sử dụng bể co nhúng Diptank kết hợp với một trong các máy đóng gói chân không của chúng tôi để có kết quả đóng gói tốt nhất.

Kết hợp với máy đóng gói chân không, Diptank mang đến khả năng hoàn hảo trong việc tạo ra các gói hàng tối ưu. Trang bị tiêu chuẩn với Kiểm soát thời gian kỹ thuật số và dẫn động thủy lực. Có bóng cách ly chống bay hơi đi kèm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.