Hệ thống phân cỡ điện tử

Hệ thống phân cỡ điện tử là hệ thống cân tự động và phân cỡ theo khối lượng do Anritsu, Nhật chế tạo là giải pháp tự động năng suất cao, bảo đảm cân chính xác từng sản phẩm thích hợp cho phân cỡ tôm NOBASHI, phân cỡ hàu, sò điệp và các sản phẩm khác khách hàng bán theo từng đơn vị sản phẩm. Mỗi sản phẩm được cân liên tục trên băng tải và tự động rơi và cỡ theo trọng lượng cài đặt trước.