Hệ thống phân cỡ điện tử

Hệ thống phân cỡ điện tử là hệ thống cân tự động và phân cỡ theo khối lượng do Anritsu, Nhật chế tạo là giải pháp tự động năng suất cao, bảo đảm cân chính xác từng sản phẩm thích hợp cho phân cỡ tôm NOBASHI, phân cỡ hàu, sò điệp và các sản phẩm khác khách hàng bán theo từng đơn vị sản phẩm. Mỗi sản phẩm được cân liên tục trên băng tải và tự động rơi và cỡ theo trọng lượng cài đặt trước.

  • Độ chính xác 0,2 – 0,3 gam ở mức trên 95%.
  • Phân cỡ nhẹ nhàng, không va đập lên sản phẩm.
  • Dễ sử dụng, cài đặt trọng lượng mỗi cỡ theo ý muốn,
  • Phù hợp với HACCP – chế tạo bằng thép không gỉ.
  • Máy được xử lý chống ẩm, chịu nước, phù hợp với các nhà máy thuỷ sản của Việt Nam.
  • Lưu giữ và in ra tổng số sản phẩm, tổng khối lượng của mỗi cỡ.
  • Công suất đặt 360 sản phẩm/phút.
  • Số lượng cỡ theo yêu cầu (tối đa 7 cỡ chính và một cỡ phụ (gồm các sản phẩm không thuộc 7 cỡ đã cài)
Filter