Máy dò kim loại Anritsu

Máy dò kim loại sử dụng từ trường để dò kim loại. Dưới ảnh hưởng của từ trường, kim loại được chia ra thành hai dạng là nhiễm từ (sắt) và không nhiễm từ (đồng, nhôm, thép không rỉ, v.v.). Kim loại nhiễm từ dò tốt ở tần số cao, kim loại không nhiễm từ dò tốt ở tần số thấp. Máy dò kim loại thông thường chỉ phát ra điện từ trường ở một tần số. Do vậy không thể tối ưu cho cả hai dạng kim loại cùng lúc. Máy có thể phát ra tần số cao để dò tốt kim loại nhiễm từ; tần số thấp đề dò tốt hơn kim loại nhiễm từ hoặc tần số trung bình để dò cả hai với độ nhạy vừa phải.

Máy dò kim loại sóng đôi của Anritsu lần lượt phát ra hai sóng điện từ và dò hai lần khi sản phẩm đi qua đầu dò. Một sóng có tần số tôi ưu với kim loại nhiễm từ (Fe) và một sóng tối ưu với kim loại không nhiễm từ (SUS). Và kết quả là cả hai dạng kim loại được máy dò tìm với khả năng cao nhất.

Các mô hình hiển thị bên dưới là máy dò kim loại tiêu chuẩn mà chúng tôi cảm thấy sẽ đáp ứng được phần lớn các yêu cầu của khách hàng, tuy nhiên Anrritsu cung cấp cho khách hàng máy dò kim loại được thiết kế phù hợp với mọi yêu cầu của sản phẩm. Nếu bạn yêu cầu một máy dò kim loại cho sản phẩm đặc biệt, vui lòng gọi cho bộ phận bán hàng của chúng tôi và chúng tôi có thể báo giá cho bạn theo yêu cầu của bạn.

Filter