Máy đóng gói chân không 2 buồng, còn được gọi là máy đóng gói chân không buồng đôi, hoặc máy hút chân không buồng đôi, là một thiết bị đóng gói chân không mục đích công nghiệp điển hình. Máy đóng gói chân không hai buồng có thể tùy chỉnh theo thông tin kích thước và thuộc tính sản phẩm của khách hàng. Máy được thiết kế để sản xuất, đóng gói túi chân không quy mô vừa và nhỏ, cho các loại sản phẩm. Nó có sản lượng sản xuất bao bì cao bằng cách làm việc luân phiên trong buồng xoay.

Filter