THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Máy hút chân không 1 buồng

Dòng máy đóng gói chân không buồng đơn – Single Chamber của chúng tôi rất nhanh chóng và dễ dàng di chuyển xung quanh cơ sở sản xuất hoặc di chuyển đến địa điểm sản xuất khác để hỗ trợ hoạt động không bị gián đoạn.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán