THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN - Thực phẩm!

Máy đóng gói chân không để bàn

Máy đóng gói chân không Henkovac Tabletop cơ bản để đóng gói thực phẩm của các sản phẩm với mọi hình dạng và kích thước. Có sẵn như một mô hình cơ bản để bàn và như một máy đóng gói chân không đầy đủ với các tùy chọn.

Dòng máy đóng gói chân không cơ bản được trang bị để sử dụng chuyên nghiệp, với mức giá tốt nhất hiện có. Tất cả các mẫu Henkovac Tabletop đều được trang bị tiêu chuẩn với Điều khiển thời gian, bộ nhớ 1 chương trình và 2 đường hàn song song hoặc cắt bỏ. Hoàn toàn phù hợp cho sản xuất nhỏ và khối lượng sản phẩm đóng gói nhỏ.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán