THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Máy hút chân không SkinPack

Máy đóng gói chân không Skinpack được sử dụng để đóng gói sản phẩm trên toàn bộ bề mặt của sản phẩm trên lớp màng giữ nguyên hình dạng hoặc khay làm sẵn bằng cách sử dụng màng đặc biệt. Thiết Bị Á Châu cung cấp một số cách đóng gói sát da để trình bày sản phẩm tối ưu và tăng thời gian sử dụng với màng Skin film và máy hút sát da Skinpack.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán