Máy Skin Pack

 • You've just added this product to the cart:

  Màng hút sát da Skin Film

  0 out of 5

  Màng hút sát da Skin Film

  Màng Skin film – Màng hút sát da là một loại màng nhựa, mỏng. Dùng cho sản phẩm đặt trong khay

  – Khi màng Skin film – màng hút sát da được phủ lên sản phẩm và khay. Dưới tác dụng hàn nhiệt, cho ra sản phẩm giống như trạng thái ban đầu, thậm chí không nhận ra lớp màng phủ lên trên sản phẩm

  – Qúa trình đóng gói màng skin film – màng hút sát da không mắc phải những lỗi bong, rộp trên sản phẩm. Giữ nguyên như định hình ban đầu

  – Kết hợp với hút chân không, áp dụng cho cả sản phẩm có hình dạng bất thường.

 • You've just added this product to the cart:

  Máy hút sát da Skin Pack HI-750

  0 out of 5

  Máy hút sát da Skin Pack HI-750

  Vacuum Skin Packaging Machine HI-750

  • Since tight packaging is performed by stretching a heat-softened film over products arranged on another film (tray or form plate), bag stuffing is not needed. Moreover, since the film tightly envelops the product, frost does not form on contents as happens with stretch packing, thus preventing drying.
  • Since the upper film is contacted with the lower film (tray or form plate), dripping is unlikely and stretching is preventing. Frozen food can be packaged in the frozen state.
  • Since the film gently contacts the product, soft products seldom deform. Thus, the product can be packed as is.
 • You've just added this product to the cart:

  Máy hút sát da Skin Pack HI-750II

  0 out of 5

  Máy hút sát da Skin Pack HI-750II

  Vacuum Skin Packaging Machine HI-750II

  • Since tight packaging is performed by stretching a heat-softened film over products arranged on another film (tray or form plate), bag stuffing is not needed. Moreover, since the film tightly envelops the product, frost does not form on contents as happens with stretch packing, thus preventing drying.
  • Since the upper film is contacted with the lower film (tray or form plate), dripping is unlikely and stretching is preventing. Frozen food can be packaged in the frozen state.
  • Since the film gently contacts the product, soft products seldom deform. Thus, the product can be packed as is.
 • You've just added this product to the cart:

  Máy hút sát da Skin Pack HI-750IS

  0 out of 5

  Máy hút sát da Skin Pack HI-750IS

  Vacuum Skin Packaging Machine HI-750IS

  • The combination use of tight contact vacuum packaging and bag vacuum packaging which could not be performed until now can be performed by an easy change.
  • When tight packaging is performed, a heated softening film is contacted on products arranged on the tray/film without breaking down the product form.
  • The tight seal not only enhances marketability because of the neatness of packaging but also increases preservability and prevents dripping, frost and drying out.