THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN - Thực phẩm!

Hệ thống dò tạp chất X-ray

Hệ thống dò tạp chất X-ray xác định dị vật trong sản phẩm. Đồng thời với việc phát hiện chất gây ô nhiễm, phân tích hình dạng, các mặt hàng bị thiếu và các vấn đề về tính toàn vẹn của gói hàng có thể được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm tổng thể.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán