THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Hệ thống dò tạp chất X-ray

Kiểm tra trọng lượng

Dò kim loại


Dò tìm tạp chất X-ray

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

sản phẩm của bạn

Máy dò kim loại

Anritsu

M6

Hệ thống dò tạp chất X-ray xác định dị vật trong sản phẩm. Đồng thời với việc phát hiện chất gây ô nhiễm, phân tích hình dạng, các mặt hàng bị thiếu và các vấn đề về tính toàn vẹn của gói hàng có thể được giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng sản phẩm tổng thể.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán