THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Máy kiểm tra trọng lượng

Kiểm tra trọng lượng

Dò kim loại


Dò tìm tạp chất X-ray

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

sản phẩm của bạn

Máy dò kim loại

Anritsu

M6

Là một máy phân loại trọng lượng tự động không thể thiếu để kiểm tra trọng lượng sản phẩm và sản phẩm lỗi, máy kiểm tra trọng lượng tự động của Anritsu không chỉ có thể cân với tốc độ cao và độ chính xác cao mà còn có thể liên kết với dữ liệu của các máy chiết rót và máy đóng gói khác. Chức năng quản lý hồ sơ thông minh liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng như tiêu chuẩn chứng nhận HACCP và GMP. Nhiều mô hình sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán