THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN - Thực phẩm!

Rejector - Bộ loại sản phẩm

Người ta thường đặt hệ thống loại bỏ sau hệ thống kiểm tra tại cơ sở thực phẩm vì những lý do dưới đây.
1. Ngăn chặn thời gian ngừng sản xuất ngừng dây chuyền khi xảy ra lỗi.
2. Ngăn chặn một sai lầm bất cẩn (đưa các sản phẩm bị lỗi trở lại dây chuyền) của người vận hành.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.