THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Rejector - Bộ loại sản phẩm

Kiểm tra trọng lượng

Dò kim loại


Dò tìm tạp chất X-ray

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

sản phẩm của bạn

Máy dò kim loại

Anritsu

M6

Người ta thường đặt hệ thống loại bỏ sau hệ thống kiểm tra tại cơ sở thực phẩm vì những lý do dưới đây.
1. Ngăn chặn thời gian ngừng sản xuất ngừng dây chuyền khi xảy ra lỗi.
2. Ngăn chặn một sai lầm bất cẩn (đưa các sản phẩm bị lỗi trở lại dây chuyền) của người vận hành.

Filter
đã được thêm vào giỏ hàng của bạn.:
Thanh toán