Thiết bị ngành dược phẩm

Với sự gia tăng dân số, già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe mới và nhu cầu về dược phẩm ngày càng tăng ở các nước đang phát triển, nhu cầu về dược phẩm của thế giới đang tăng với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ tăng dân số và dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 20% ​​từ năm 2018 lên 163 nghìn tỷ yên (cơ sở giá trị bán hàng) vào năm 2023. Các nhà sản xuất dược phẩm được yêu cầu phải cân bằng hơn nữa giữa hiệu quả sản xuất và duy trì chất lượng. Anritsu cung cấp nhiều giải pháp chất lượng cao để hỗ trợ khách hàng.

Filter