THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Dịch vụ

Cho thuê thiết bị và thử nghiệm

Chúng tôi có một số lượng lớn máy có sẵn để cho khách hàng thuê. Thông thường cho thuê máy trong khoảng thời gian tối thiểu là 1 tháng, nhưng điều này có thể thương lượng. Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ chi phí thuê máy để mua thiết bị mới theo thỏa thuận.

Để biết thêm thông tin về cho thuê xin vui lòng liên hệ với chúng tôi .

Cho thuê máy:

• Có máy bị hỏng không?
• Có hợp đồng ngắn hạn sắp tới?
• Bạn muốn dùng thử dòng sản phẩm mới?
• Cần thêm năng suất trong ngắn hạn?

Thử nghiệm máy:

Nếu bạn đang tìm kiếm một bản dùng thử ngắn ngày để xem máy hoạt động như thế nào hoặc cách nó xử lý một sản phẩm cụ thể, chúng tôi có thể cung cấp máy trên cơ sở dùng thử ngắn ngày. Chúng tôi cũng có thể thực hiện các thử nghiệm nội bộ trên các sản phẩm của bạn trên một máy nhất định để xem nó hoạt động như thế nào. Liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin về máy sẵn có.

Để xem một số video về các thử nghiệm trước đây, chúng tôi đã tiến hành xem liên kết sau: Video dùng thử máy

has been added to your cart.
Thanh toán