THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Dự án IPSC và VASEP tổ chức tư vấn kinh doanh và xuất nhập khẩu cho các DN

Dự án IPSC và VASEP tổ chức tư vấn kinh doanh và xuất nhập khẩu cho các DN


(vasep.com.vn) Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp được nâng cao kỹ năng kinh doanh, xuất nhập khẩu cũng như thúc đẩy hoạt động mở rộng khách hàng cho các doanh nghiệp, VASEP tiếp tục triển khai hoạt động tư vấn trực tuyến cho 19 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGBs). Các SGB được lựa chọn cần đáp ứng các tiêu chí hoạt động, trong đó cần thiết có tiêu chí về SGB có nhu cầu mong muốn phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chú thích ảnh

Để tăng cường việc chia sẻ, giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các SGB, đồng thời đảm bảo thời lượng cho các doanh nghiệp SGB tham gia trao đổi với chuyên gia, hoạt động tư vấn trực tuyến đã được VASEP chia thành 04 buổi vào ngày 7 và 21/7/2023. Mỗi buổi có từ 4-5 SGB tham gia. Nội dung bao gồm tư vấn kinh doanh, xuất  nhập khẩu và mở rộng thị trường.

Trong số các DN này, Dự án IPSC và VASEP đã lựa chọn ra 10 doanh nghiệp tiêu biểu đã tham gia tích cực các chương trình hỗ trợ của Dự án IPSC, do VASEP là đơn vị triển khai cho các doanh nghiệp lĩnh vực thủy sản và nông nghiệp trong năm 2022-2023.

Và nhằm tăng cường nâng cao cho nhóm 10SGB được lựa chọn tham gia gian hàng IPSC hỗ trợ tại Vietfish 2023, chuyên gia của VASEP đã có 01 buổi tư vấn trực tiếp để trao đổi và thảo luận các nội dung liên quan kỹ năng tham gia hội chợ.

Tại các buổi tư vấn, các doanh nghiệp tham gia tích cực nêu vấn đề và trao đổi các vướng mắc, khó khăn hiện đang gặp phải. Có khoảng 50 lượt trao đổi/câu hỏi được diễn ra trong quá trình tư vấn với các doanh nghiệp.

Dự án IPSC và VASEP tổ chức tư vấn kinh doanh và xuất nhập khẩu cho các DN

Dự án IPSC và VASEP tổ chức tư vấn kinh doanh và xuất nhập khẩu cho các DN

Dự án IPSC và VASEP tổ chức tư vấn kinh doanh và xuất nhập khẩu cho các DN

Dự án IPSC và VASEP tổ chức tư vấn kinh doanh và xuất nhập khẩu cho các DNNguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán