THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Trang hỏi đáp – FAQ

FAQs Shortcodes

You can show the faqs with Porto FAQs shortcodes.


Normal

Bộ lọc dầu bơm chân không được sử dụng để loại bỏ các hạt không mong muốn, chẳng hạn như mảnh vụn và bụi, khỏi dầu bôi trơn buồng nén của bơm chân không. Điều này đảm bảo rằng dầu vẫn sạch và giữ được các đặc tính bôi trơn và bịt kín tuyệt vời.

Bạn chỉ nên sử dụng Phụ tùng chính hãng của Busch trong máy bơm chân không Busch của mình. Bộ lọc dầu của bên thứ ba chưa được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Chỉ có Phụ tùng chính hãng của Busch mới đảm bảo hiệu suất tối ưu của bơm chân không và giữ cho bảo hành của bạn có hiệu lực.

Chúng được đánh dấu riêng bằng logo Busch.

Không, mọi kiểu máy bơm chân không đều có bộ lọc dầu tương ứng riêng và các quy trình có hàm lượng oxy mở rộng yêu cầu các bộ lọc cụ thể. Tìm bộ lọc dầu phù hợp cho máy bơm chân không của bạn trong công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi .


Show Filter


Bộ lọc dầu bơm chân không được sử dụng để loại bỏ các hạt không mong muốn, chẳng hạn như mảnh vụn và bụi, khỏi dầu bôi trơn buồng nén của bơm chân không. Điều này đảm bảo rằng dầu vẫn sạch và giữ được các đặc tính bôi trơn và bịt kín tuyệt vời.

Bạn chỉ nên sử dụng Phụ tùng chính hãng của Busch trong máy bơm chân không Busch của mình. Bộ lọc dầu của bên thứ ba chưa được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Chỉ có Phụ tùng chính hãng của Busch mới đảm bảo hiệu suất tối ưu của bơm chân không và giữ cho bảo hành của bạn có hiệu lực.

Chúng được đánh dấu riêng bằng logo Busch.

Không, mọi kiểu máy bơm chân không đều có bộ lọc dầu tương ứng riêng và các quy trình có hàm lượng oxy mở rộng yêu cầu các bộ lọc cụ thể. Tìm bộ lọc dầu phù hợp cho máy bơm chân không của bạn trong công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi .

Không. Chúng tôi chỉ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các bộ phận của chúng tôi dành cho máy bơm chân không Busch .

Chúng tôi khuyên bạn nên thay bộ lọc dầu khi bạn thay dầu bên trong máy bơm chân không. Điều này tránh làm nhiễm bẩn dầu mới với các hạt được thu thập trước đó.

Thay đổi bộ lọc là một thành phần quan trọng của lịch trình bảo trì thường xuyên. Nếu bạn không thay bộ lọc thường xuyên, hiệu suất của máy bơm chân không sẽ bị ảnh hưởng và mức tiêu thụ năng lượng sẽ cao hơn.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng. Bạn cũng có thể xem video hướng dẫn sử dụng máy bơm chân không R5 của chúng tôi trên YouTube.


Show Pagination

Bộ lọc dầu bơm chân không được sử dụng để loại bỏ các hạt không mong muốn, chẳng hạn như mảnh vụn và bụi, khỏi dầu bôi trơn buồng nén của bơm chân không. Điều này đảm bảo rằng dầu vẫn sạch và giữ được các đặc tính bôi trơn và bịt kín tuyệt vời.

Bạn chỉ nên sử dụng Phụ tùng chính hãng của Busch trong máy bơm chân không Busch của mình. Bộ lọc dầu của bên thứ ba chưa được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Chỉ có Phụ tùng chính hãng của Busch mới đảm bảo hiệu suất tối ưu của bơm chân không và giữ cho bảo hành của bạn có hiệu lực.

Chúng được đánh dấu riêng bằng logo Busch.

Không, mọi kiểu máy bơm chân không đều có bộ lọc dầu tương ứng riêng và các quy trình có hàm lượng oxy mở rộng yêu cầu các bộ lọc cụ thể. Tìm bộ lọc dầu phù hợp cho máy bơm chân không của bạn trong công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi .

Không. Chúng tôi chỉ thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các bộ phận của chúng tôi dành cho máy bơm chân không Busch .


Show Archive Link

Bộ lọc dầu bơm chân không được sử dụng để loại bỏ các hạt không mong muốn, chẳng hạn như mảnh vụn và bụi, khỏi dầu bôi trơn buồng nén của bơm chân không. Điều này đảm bảo rằng dầu vẫn sạch và giữ được các đặc tính bôi trơn và bịt kín tuyệt vời.

Bạn chỉ nên sử dụng Phụ tùng chính hãng của Busch trong máy bơm chân không Busch của mình. Bộ lọc dầu của bên thứ ba chưa được thử nghiệm theo tiêu chuẩn cao của chúng tôi. Chỉ có Phụ tùng chính hãng của Busch mới đảm bảo hiệu suất tối ưu của bơm chân không và giữ cho bảo hành của bạn có hiệu lực.

Chúng được đánh dấu riêng bằng logo Busch.

Không, mọi kiểu máy bơm chân không đều có bộ lọc dầu tương ứng riêng và các quy trình có hàm lượng oxy mở rộng yêu cầu các bộ lọc cụ thể. Tìm bộ lọc dầu phù hợp cho máy bơm chân không của bạn trong công cụ tìm phụ kiện của chúng tôi .

has been added to your cart.
Thanh toán