THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Giới thiệu về bao bì chân không

Máy hàn và buồng hút chân không loại bỏ không khí ra khỏi gói và niêm phong kín gói. Cả hai loại máy này cũng phù hợp với MAP (đóng gói khí quyển đã được sửa đổi).

Đóng gói chân không hoặc MAP có thể được thực hiện bằng máy hàn chân không (sử dụng vòi hút chân không) hoặc bằng buồng chân không. Sự khác biệt giữa hai được giải thích dưới đây. Luôn sử dụng túi kín khí (PA / PE) để đóng gói chân không.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA MÁY HÚT CHÂN KHÔNG VÀ BUỒNG CHÂN KHÔNG

Máy hút chân không
Có thể đạt được mức chân không trung bình (lên đến 70%)
Thời gian chu kỳ nhanh hơn – chỉ gói được hút chân không
Kích thước túi được giới hạn bởi chiều dài thanh niêm phong
Niêm phong ngang và dọc
Tiêu chuẩn con dấu 5 mm
Tiêu chuẩn sưởi hai mặt (hai mặt hoạt động)
Cần cung cấp không khí bên ngoài
Sử dụng máy bơm Venturi (khô)
Buồng chân không
Có thể đạt được mức chân không cao (± 99,98%)
Thời gian chu kỳ dài hơn – toàn bộ buồng được hút chân không
Kích thước túi được giới hạn bởi kích thước buồng
Niêm phong ngang hoặc dọc (tùy thuộc vào kiểu máy)
Tiêu chuẩn con dấu kép 3,5 mm
Hệ thống sưởi hai mặt (hai mặt hoạt động) tùy chọn
Không cần nguồn cung cấp không khí bên ngoài
Sử dụng máy bơm Busch (dầu)

Share this post

has been added to your cart.
Thanh toán