THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
ICES khuyến nghị giảm mạnh sản lượng khai thác cá trích

ICES khuyến nghị giảm mạnh sản lượng khai thác cá trích


(vasep.com.vn) Hội đồng Quốc tế về Khám phá Biển (ICES) khuyến nghị giảm mạnh sản lượng khai thác cá trích

Đối với cá trích phân khu 25-29 và 32 (không bao gồm Vịnh Riga), sản lượng khai thác gợi ý năm 2024 sẽ giảm từ 98.000 tấn trong 2023 xuống dưới 52.549 tấn. 

Sản lượng khai thác tại các phân khu 30 và 31 là không được vượt quá 63.000 tấn. Đối với năm 2023, hạn ngạch đã được thống nhất ở mức 80.047 tấn- mức thấp nhất trong phạm vi khuyến nghị (từ 80.047 tấn đến 103.059 tấn).

Chú thích ảnh

Số lượng cá trích dọc bờ biển gần như biến mất và sau một vài năm, sản lượng khai thác ngoài khơi cũng bắt đầu giảm. 

Sản lượng cá trích đang ngày một giảm. Số lượng cá trích dọc bờ biển gần như biến mất và sau một vài năm, sản lượng khai thác ngoài khơi cũng bắt đầu giảm. 

Ngay cả khi không đánh bắt cá, vẫn có khoảng 10-20% trữ lượng sẽ không được bổ sung đến mức thấp nhất được đặt ra trong khuyến nghị khoa học. 

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán