THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nuôi trồng thuỷ sản còn gặp nhiều thách thức

Nuôi trồng thuỷ sản còn gặp nhiều thách thức


(vasep.com.vn) Mặc dù đã được Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) chỉ định là một Khu vực nuôi trồng thuỷ sản tiềm năng (AOA), cùng với California và Vịnh Mexico. Nuôi trồng thuỷ sản tại Alaska vẫn tồn tại nhiều khó khăn, chủ yếu đến từ việc nuôi cá vây.

Chú thích ảnh

Không giống như hai khu vực còn lại, việc nuôi cá có vây hiện đang bị cấm ở Alaska. Theo Danielle Blacklock, Giám đốc Văn phòng Nuôi trồng Thủy sản tại NOAA, các AOA ở Alaska sẽ chỉ tập trung vào nuôi trồng động vật có vỏ, hải sâm và rong biển.

AOA là sáng kiến nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu thủy sản, thúc đẩy phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Quá trình xác định AOA ở Alaska dự kiến sẽ mất ít nhất ba năm, dựa trên kinh nghiệm trước đây với các sáng kiến tương tự.

Nguồn: undercurrentnewsNguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán