M5 series / 450 mm

Cùng với máy dò kim loại, Anritsu cung cấp hàng loạt chi tiết lựa chọn thêm theo nhu cầu của khách hàng.

  1. Máy in: In các thông số như ngày tháng, tổng sản phẩm đã dò, số sản phẩm lẫn kim loại, lịch sử vận hành máy, thời điểm kiểm tra máy, v.v (bản in là tài liệu quan trọng của HACCP và chứng minh sự sử dụng máy với khách mua thủy sản).
  2. Đèn và còi báo kim loại: Hú còi và phát đèn tín hiệu khi phát hiện ra kim loại để công nhân chú ý.
  3. Rejector: Lắp sau máy dò kim loại để tự động loại sản phẩm lẫn kim loại. Sử dụng thiết bị này không phải dừng băng tải, tăng năng suất, ổn định và tránh sai sót do công nhân có thể gây ra.
Model Chiều cao khung dò Chiều rộng khung dò Chiều rộng băng tải
KDB4505AHW
50 mm
450 mm
350 mm
KDB4510AHW
100 mm
450 mm
350 mm
KDB4513AHW
130 mm
450 mm
350 mm
KDB4515HW
150 mm
450 mm
350 mm
KDB4518HW
180 mm
450 mm
350 mm
KDB4505AHF
50 mm
450 mm
350 mm
KDB4510AHF
80 mm
450 mm
350 mm
KDB4513AHF
130 mm
450 mm
350 mm
KDB4515AHF
150 mm
450 mm
350 mm
KDB4518AHF
180 mm
450 mm
350 mm
*AHW type: IP66 compliance
*AHF type: IP30 compliance