M6-h series / 700 mm

Cùng với máy dò kim loại, Anritsu cung cấp hàng loạt chi tiết lựa chọn thêm theo nhu cầu của khách hàng.

  1. Máy in: In các thông số như ngày tháng, tổng sản phẩm đã dò, số sản phẩm lẫn kim loại, lịch sử vận hành máy, thời điểm kiểm tra máy, v.v (bản in là tài liệu quan trọng của HACCP và chứng minh sự sử dụng máy với khách mua thủy sản).
  2. Đèn và còi báo kim loại: Hú còi và phát đèn tín hiệu khi phát hiện ra kim loại để công nhân chú ý.
  3. Rejector: Lắp sau máy dò kim loại để tự động loại sản phẩm lẫn kim loại. Sử dụng thiết bị này không phải dừng băng tải, tăng năng suất, ổn định và tránh sai sót do công nhân có thể gây ra.
Model Chiều cao khung dò Chiều rộng khung dò Chiều rộng băng tải
KDS7005ADF/ADW
50 mm
700 mm
600 mm
KDS7010ADF/ADW
100 mm
700 mm
600 mm
KDS7015ADF/ADW
150 mm
700 mm
600 mm
KDS7020ADF/ADW
200 mm
700 mm
600 mm
KDS7025ADF/ADW
250 mm
700 mm
600 mm
KDS7030ADF/ADW
300 mm
700 mm
600 mm
KDS7035ADF/ADW
350 mm
700 mm
600 mm
KDS7040ADF/ADW
400 mm
700 mm
600 mm
*ADW type: IP66 compliance
*ADF type: IP30 compliance