Old Rivers FVB Series

Model Công suất đóng gói Chiều dài thanh hàn Chiều dài túi (Max) Chiều cao khoang hút
FVB-U9II-400
2 ~ 5 chu kỳ/phút
1090 mm
345 mm
80 mm
FVB-U9II-400x110
2 ~ 5 chu kỳ/phút
1090 mm
345 mm
110 mm
FVB-U9II-500
2 ~ 5 chu kỳ/phút
1090 mm
435 mm
80 mm
FVB-U9II-500x110
2 ~ 5 chu kỳ/phút
1090 mm
435 mm
110 mm
FVB-U9II-500W
2 ~ 3 chu kỳ/phút
2 x 1090 mm
210 mm
85 mm
FVB-UX-400
2 ~ 5 chu kỳ/phút
1090 mm
345 mm
80 mm
FVB-UX-500
2 ~ 5 chu kỳ/phút
1090 mm
435 mm
80 mm
FVB-U4-370IIG
1,5 ~ 2 chu kỳ/phút
890 mm
300 mm
80 mm
FVB-U4-430IIG
1,5 ~ 2 chu kỳ/phút
890 mm
360 mm
80 mm
FVB-U5-500G
1 ~ 3 chu kỳ/phút
1090 mm
440 mm
80 mm
FVB-UC-400
1 ~ 3 chu kỳ/phút
890 mm
345 mm
80 mm