THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Thị trường gián đoạn, lạm phát thách thức ngành cá ngừ toàn cầu


(vasep.com.vn) 12 tháng qua là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với ngành cá ngừ do phải chịu các tác động liên tục của đại dịch Covid-19, cùng với sự gián đoạn thị trường và áp lực lạm phát.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, các nhà sản xuất và chế biến cá ngừ đã có thể ứng phó với các thách thức đó. Theo ông Neil Bohannon, Giám đốc Thuỷ sản của Princes Group, năm 2020, 2021 và 2022 là thời kỳ của khả năng phục hồi, đổi mới và tiến bộ, đưa ngành cá ngừ từ thế mạnh này đến thế mạnh khác.

Theo ông, bất chấp sự xuất hiện liên tục của các áp lực và rủi ro chuỗi cung ứng ảnh hưởng đến ngành cá ngừ, ngành này đã thích nghi để đáp ứng, áp dụng các công nghệ mới, tạo dựng sự hợp tác hiệu quả và đưa ra các sáng kiến sáng tạo để hỗ trợ sự tăng trưởng bền vững lâu dài của ngành.

Ông cũng cho biết việc nhận thức về thực hành bền vững của người tiêu dùng ngày càng được khuyến khích.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán