THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Máy dò kim loại: Tìm hiểu hướng sản phẩm và tác dụng của nó đối với việc dò kim loại

Máy dò kim loại được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như chế biến thực phẩm, dược phẩm và đóng gói để phát hiện và loại bỏ bất kỳ tạp chất gây ô nhiễm kim loại nào trong sản phẩm. Máy dò kim loại hoạt động bằng cách tạo ra từ trường trong đầu dò và theo dõi sự thay đổi của từ trường khi sản phẩm đi qua. Tuy nhiên, hướng của sản phẩm có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của máy dò kim loại và đánh giá các sản phẩm ĐẠT/KHÔNG.

Khi một sản phẩm được đăng ký theo hướng dài theo chiều dọc, nhưng các sản phẩm trong tương lai được nạp theo hướng dài theo chiều ngang, thì “diện tích mặt cắt ngang” sẽ tăng lên và giá trị hiệu ứng sản phẩm có thể vượt quá giới hạn phát hiện. Kết quả là, nó được phân loại là “NG” (Không tốt) hoặc “lỗi”.

Sự thay đổi hướng sản phẩm này có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm loại băng tải và cách thiết lập, căn chỉnh, trọng lượng sản phẩm, bao bì, v.v.

Điều cần thiết là phải hiểu tác động của hướng sản phẩm đối với việc phát hiện kim loại để đảm bảo phát hiện chính xác tạp chất kim loại. Do đó, điều quan trọng là phải thiết lập và căn chỉnh hệ thống băng tải một cách chính xác, xem xét kích thước, hình dạng và hướng của sản phẩm. Ngoài ra, việc bảo trì và hiệu chuẩn máy dò kim loại thường xuyên có thể giúp đảm bảo phát hiện ô nhiễm kim loại chính xác và đáng tin cậy.

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán