THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN - Thực phẩm!

Bơm đỏ (bơm để làm việc với hỗn hợp khí chứa hơn 21% O2)

Busch-R5-Oxygen

Bơm đỏ (bơm để làm việc với hỗn hợp khí chứa hơn 21% O2)

Bơm “đỏ” (một bơm để làm việc với hỗn hợp khí chứa hơn 21% O 2 ) là một bơm chân không chống cháy nổ.
Loại bơm này được gọi là “đỏ” bởi màu của chính bơm. Do đó, có hai loại máy bơm chân không được lắp đặt trong thiết bị đóng gói chân không: “màu xám” – phiên bản thông thường và “màu đỏ” – phiên bản chống cháy nổ.

Bơm đỏ chỉ được lắp đặt trong các máy đóng gói sử dụng chức năng nạp gas . Người ta cho rằng hỗn hợp khí sẽ chứa hơn 21% oxy. Hỗn hợp này là chất nổ tiếp xúc với dầu. Do đó, các bơm của loạt này chứa đầy một nhũ tương đặc biệt, không chứa các nguyên tố hóa học gây ra phản ứng sau khi tiếp xúc với oxy, đồng thời thực hiện chức năng của nó.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *