THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Tin tuyển dụng

Cùng chúng tôi định hướng tương lai


Location: Ho Chi Minh – Department: Engineering

Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một môi trường để họ có thể phát triển bản thân và với vai trò là một công ty quốc tế, chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình trong một xã hội toàn cầu.

Apply Now

Location: Ho Chi Minh – Department: Engineering

Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một môi trường để họ có thể phát triển bản thân và với vai trò là một công ty quốc tế, chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình trong một xã hội toàn cầu.

Apply Now

Location: Ho Chi Minh – Department: Engineering

Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình một môi trường để họ có thể phát triển bản thân và với vai trò là một công ty quốc tế, chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình trong một xã hội toàn cầu.

Apply Now

has been added to your cart.
Thanh toán