THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Xem xét hạn chế đánh bắt cua huỳnh đế đỏ trong khu vực bảo tồn

Xem xét hạn chế đánh bắt cua huỳnh đế đỏ trong khu vực bảo tồn


(vasep.com.vn) Hội đồng quản lý nghề cá Bắc Thái Bình Dương (NPFMC) đang đánh giá việc thiết lập các giới hạn đánh bắt đối với cua đỏ trong Khu bảo tồn của Alaska.

Tại cuộc họp tháng 6/2023, NPFMC đã thảo luận hai lựa chọn cho khu vực bảo tồn. Biện pháp đầu tiên sẽ cấm tất cả các thiết bị lưới kéo, cũng như hạn chế hoặc cấm thiết bị đánh bắt cá tuyết Thái Bình Dương và thiết bị móc câu. Giải pháp thứ hai là cấm các thiết bị bắt cá tuyết bằng lưới ống chụp tại đoạn 512, Đông Nam Vịnh Bristol. Tuyên bố biện pháp cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc tiểu bang đóng cửa nghề đánh bắt cua huỳnh đế đỏ trong năm trước hoặc kết quả cuộc khảo sát cho thấy sinh khối thấp hơn 50.000 tấn.

Các đề xuất này đều nhận được phản hồi tiêu cực từ những đội tàu đánh cá tuyết tại các khu vực đóng cửa đề xuất do đây là những khu vực quan trọng và đóng cửa sẽ gây tác động tiêu cực đến sinh kế của ngư dân.

Chú thích ảnh

Tác động của việc đánh bắt bằng lưới kéo đối với quần thể cua của Alaska là một chủ đề gây tranh cãi gần đây

Tác động của việc đánh bắt bằng lưới kéo đối với quần thể cua của Alaska là một chủ đề gây tranh cãi gần đây ở Alaska. Những ngư dân đánh bắt cua và cá hồi cho rằng ngư dân đánh bắt cá tuyết và cá hồng Thái Bình Dương sử dụng ngư cụ cần câu, lưỡi câu, dây câu và đồ gá gây thiệt hại cho nghề cá của họ.

Tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 10/2023, NPFMC sẽ sửa đổi các đề xuất được trình bày tại cuộc họp tháng 6 sau khi xem xét mức thu hoạch ở các khu vực đóng cửa được đề xuất và cung cấp thêm thông tin về lý do tại sao các đề xuất được chọn. Các thành viên hội đồng cũng yêu cầu cung cấp thêm thông tin về mức độ sinh khối của các loài trong các khu vực đóng cửa được đề xuất và về lượng cua đánh bắt không chủ đích bằng các loại thiết bị khác nhau.

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán