THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy ĐÓNG GÓI & CHẾ BIẾN - Thực phẩm!

Our Member

Meet the Team

Kể từ khi ra mắt vào năm 2000, Thiết Bị Á Châu đã đạt được sự phát triển đáng kể thông qua việc phát triển sản phẩm mới và dịch vụ khách hàng vượt trội. Chính sách tuyển dụng của chúng tôi tiếp tục duy trì việc làm của chúng tôi với những cá nhân tận tâm cùng nhau tạo thành ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI