THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Ả Rập Xê Út tìm cách mở rộng thị trường tiêu thụ thuỷ sản

Ả Rập Xê Út tìm cách mở rộng thị trường tiêu thụ thuỷ sản


(vasep.com.vn) Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Ả rập Xê Út tăng đáng kể trong vài năm qua, nước ngày đang nỗ lực tìm cách mở rộng thị trường cho các sản phẩm mới của mình.

Ả-rập Xê-út đã tăng đáng kể sản lượng nuôi trồng thủy sản trong vài năm qua và hiện nước này đang nỗ lực giúp mở rộng thị trường cho các sản phẩm mới của mình.

Chú thích ảnh

Chương trình Phát triển Thủy sản và Chăn nuôi Quốc gia Ả rập Xê út đang tìm cách mở rộng thị trường bằng cách tổ chức một gian hàng tại Hội chợ Triển lãm Thủy sản Toàn cầu nhằm giới thiệu một số sản phẩm mới của đất nước với thế giới.

Ngoài ra, Ả rập Xê út cũng đang nỗ lực cải thiện các quy định về sản xuất nuôi trồng thuỷ sản và khuyến khích các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động mới. Năm 2016, số lượng các trang trại chỉ là 67 hiện đã tăng lên 215 trang Thuỳ Linhtrại. Cả nước hiện có 15 loài nuôi trồng thủy sản khác nhau được nuôi thông qua nuôi trồng thủy sản và đang chuẩn bị phát triển một trung tâm khu vực cho cả nghề cá và nuôi trồng thủy sản.

(Theo seafoodsource) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán