THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Accountability Fish “ứng tuyển” vị trí quan sát viên của WCPFC

Accountability Fish “ứng tuyển” vị trí quan sát viên của WCPFC


(vasep.com.vn) Accountability Fish muốn quan sát các cuộc họp sắp tới của Ủy ban Nghề cá Trung – Tây Thái Bình Dương (WCPFC) vào cuối năm nay nhằm chấm dứt thông lệ các cơ quan ra quyết định nghề cá quốc tế tiến hành các cuộc họp quan trọng một cách bí mật.

Nhóm vận động Accountability Fish đã nộp đơn xin tư cách quan sát viên “vô điều kiện” cho WCPFC sắp tới trong các cuộc họp của WCPFC. Accountability Fish cho rằng các quyết định nghề cá quốc tế có những hậu quả sâu rộng về kinh tế và sinh thái, và công dân của các quốc gia WCPFC. Vì vậy, người dân có quyền biết những quyết định nào đang được đưa ra và lý do tại sao.

Các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, như WCPFC, chịu trách nhiệm điều chỉnh các hoạt động đánh bắt cá ở các khu vực cụ thể để đảm bảo các hoạt động đánh bắt bền vững và bảo tồn tài nguyên biển. Tuy nhiên, các cuộc họp này thường liên quan đến các cuộc thảo luận và đàm phán nhạy cảm giữa các quốc gia thành viên và một số quốc gia có thể muốn giữ bí mật về hành động và vị trí của mình.

Chú thích ảnh

Bằng cách yêu cầu tư cách quan sát viên “vô điều kiện”, Accountability Fish yêu cầu quyền truy cập vào tất cả các cuộc họp của WCPFC

Bằng cách yêu cầu tư cách quan sát viên “vô điều kiện”, Accountability Fish yêu cầu quyền truy cập vào tất cả các cuộc họp, không có bất kỳ điều kiện nào có thể hạn chế khả năng báo cáo hoặc tiết lộ công khai các cuộc thảo luận và quyết định được đưa ra trong các phiên họp. Bằng cách có quyền truy cập vào các cuộc họp và có thể chia sẻ thông tin một cách tự do, họ có thể nâng cao nhận thức, ủng hộ những thay đổi cần thiết và buộc các quốc gia thành viên phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Các thành viên của WCPFC bao gồm Úc, Trung Quốc, Canada, Quần đảo Cook, Liên minh Châu Âu, Liên bang Micronesia, Fiji, Pháp, Indonesia, Nhật Bản, Kiribati, Hàn Quốc, Quần đảo Marshall, Nauru, New Zealand, Niue, Palau, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Quần đảo Solomon, Đài Bắc Trung Hoa, Tonga, Tuvalu, Mỹ và Vanuatu. Ngoài ra, các lãnh thổ tham gia bao gồm: Samoa thuộc Mỹ, Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, Polynesia thuộc Pháp, Guam, New Caledonia, Tokelau, Wallis và Futuna, và các quốc gia không phải là thành viên hợp tác là Curacao, Ecuador, El Salvador, Liberia, Nicaragua, Panama, Thái Lan, Việt Nam.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán