THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
ASC tiếp tục chiến dịch thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững

ASC tiếp tục chiến dịch thúc đẩy nuôi trồng thủy sản bền vững


(vasep.com.vn) Tháng 3/2022, Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) đã khởi động chiến dịch lớn nhất tiếp thị công khai, thăm quan các địa điểm trên toàn nước Mỹ nhằm quảng bá nuôi trồng thủy sản bền vững.

Chiến dịch năm 2022 với tên “Con đường mới cho thủy sản”, nhằm mục đích xóa bỏ những quan niệm sai lầm của công chúng về thủy sản và nuôi trồng thủy sản, đồng thời giới thiệu cách ASC đã ủng hộ cho ngành và sự bền vững. Chiến dịch trong năm nay mang tên “Biển xanh, sống xanh”.

Chiến dịch có nhiều hoạt động tương tự như năm 2022, ngoài việc tập trung về nuôi trồng thủy sản còn nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng nhận ASC. Hoạt động chính bao gồm phân phát mặt hàng hải sản được ASC chứng nhận tại các trường đại học tại Minneapolis và Miami. 

Chú thích ảnh

Chiến dịch có nhiều hoạt động tương tự như năm 2022, ngoài việc tập trung về nuôi trồng thủy sản còn nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng nhận ASC.

Chiến dịch vẫn sẽ được thực hiện tại các thành phố như Portland, Oregon; Phía Nam California; và Washington D.C.

Chiến dịch cũng đang tập trung vào các khuôn viên trường đại học ở New England, các sự kiện lễ hội ẩm thực lớn với hàng nghìn người, ASC đang nỗ lực đưa hải sản được chứng nhận trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua quan hệ đối tác với các đầu bếp.

Chủ đề chung xuyên suốt các sự kiện vẫn sẽ là nhãn ASC và câu chuyện về nuôi trồng thủy sản bền vững.

Thùy Linh (Theo undercurrentnews)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán