THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Cà Mau phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn

Cà Mau phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn


Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 470.000 tấn; đến năm 2030 tổng sản lượng đạt 570.000 tấn.

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Cà Mau sẽ khai thác hợp lý tiềm năng và lợi thế để phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả, bền vững, phù hợp với đặc thù của tỉnh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh để đáp ứng được các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng đầu mối thiết yếu đáp ứng yêu cầu sản xuất cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nuôi trồng thủy sản, sẽ được quan tâm.

ca mau phan dau san luong nuoi trong thuy san dat 570.000 tan hinh anh 1

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đạt 570.000 tấn thủy sản nuôi trồng vào năm 2030

Đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 470.000 tấn, tốc độ tăng trưởng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 2,15%/năm. Đến năm 2030, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn, tốc độ tăng trưởng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt trung bình 3,93%/năm.

Tỉnh Cà Mau cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chủ động sản xuất, cung ứng được trên 75% nhu cầu tôm giống (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), 100% nhu cầu cua giống đảm bảo chất lượng; Phấn đấu có khoảng 50.000 ha tôm – rừng, tôm – lúa được chứng nhận các tiêu chuẩn hữu cơ, sinh thái và các tiêu chuẩn quốc tế khác; Phát triển diện tích nuôi tôm siêu thâm canh khoảng 8.000 ha, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 250.000 ha… Tổng vốn thực hiện kế hoạch nêu trên là hơn 2.730 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương chiếm 34,71%; vốn địa phương chiếm 1,54%; nguồn vốn ODA và doanh nghiệp chiếm 63,74%.

Bảo Ngọc (Theo VOV)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán