THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Đại gia thủy sản An Giang chuyển lãi thành lỗ sau kiểm toán

Đại gia thủy sản An Giang chuyển lãi thành lỗ sau kiểm toán

Agifish ghi nhận lỗ sau kiểm toán hơn 120 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi. 

Báo cáo tài chính soát xét bán niên cho niên độ bắt đầu từ ngày 1/10/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish, mã chứng khoán: AGF) ghi nhận nhiều chỉ tiêu biến động so với báo cáo tự lập vào cuối tháng 4.

Trong khi doanh thu thuần vẫn ở mức 445 tỷ đồng, giảm gần phân nửa so với cùng kỳ thì giá vốn, chi phí tài chính và bán hàng đều tăng thêm vài tỷ đồng. Khoản mục thay đổi lớn nhất được thể hiện là chi phí quản lý doanh nghiệp khi tăng từ 8 tỷ đồng lên 122 tỷ đồng do trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Bên cạnh đó, khoản lỗ khác cũng tăng gấp đôi do công ty phải ghi nhận chi phí nhà máy tạm ngừng hoạt động, tiền phạt, lãi lỗ từ thanh lý tài sản cố định…

Các thay đổi này khiến lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi 1,7 tỷ đồng thành lỗ hơn 120 tỷ đồng. Lũy kế lỗ chưa phân phối tính đến cuối kỳ vượt trên 390 tỷ đồng. Điều này khiến phía kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Hồi đầu năm, ban lãnh đạo công ty đưa ra phương án bán nhà máy đông lạnh, vùng nuôi nguyên liệu và chuyển nhượng dự án khu nhà ở tập thể công nhân để bổ sung nguồn vốn lưu động và trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Hội đồng quản trị thông báo hủy phương án này vì “nghe Tổng giám đốc báo cáo tình hình hoạt động quý I và quý II khả quan, cộng thêm cam kết của đối tác nguyên liệu, đơn vị gia công và ngân hàng”.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2019, với tư cách là cổ đông lớn nắm 9,35% vốn Agifish, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) không thông qua nhiều báo cáo của Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát… Người đại diện vốn nhà nước tại công ty yêu cầu ban lãnh đạo phân tích cụ thể nguyên nhân, trách nghiệm và đề xuất biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kinh doanh thua lỗ, đồng thời trình bày phương án cắt lỗ. Công ty sau đó thông qua kế hoạch doanh thu năm nay đạt 1.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

Cổ phiếu AGF đang nằm trong diện tạm ngừng giao dịch từ ngày 25/6 do vi phạm quy định công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trước đó, cổ phiếu này liên tiếp giảm từ vùng giá 6.000 đồng xuống 3.300 đồng với thanh khoản mỗi phiên tương đối ảm đạm.

Phương Đông

Nguồn tin: vnexpress.net

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán