THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Nhật Bản Đánh bắt cá thu đao Thái Bình Dương giảm 4 năm liên tiếp

Đánh bắt cá thu đao Thái Bình Dương giảm 4 năm liên tiếp


(vasep.com.vn) Hiệp hội hợp tác xã đánh bắt cá thu đao quốc gia (Tokyo) đã công bố vào ngày 10 rằng sản lượng đánh bắt cá thu đao trên toàn quốc vào năm 2022 là 17.910 tấn, giảm 2,1% so với năm trước.

Nhật Bản Đánh bắt cá thu đao Thái Bình Dương giảm 4 năm liên tiếp

Mức đánh bắt cá thu đao tại Nhật Bản tiếp tục thấp kỷ lục và mức thấp kỷ lục được lập lại trong năm thứ tư liên tiếp.So với 10 năm trước năm 2012 (218.371 tấn) đã giảm xuống mức thấp chỉ bằng khoảng 8%.

Giá bán buôn vẫn ở mức cao, và cá thu đao, vốn được coi là “hương vị của mùa thu”, đã không còn được tiêu thụ nhiều nữa.

Đơn giá bán buôn trung bình tại thị trường địa phương là 5.758 yên/10 kg, giảm 7,2% so với năm trước, nhưng cao hơn khoảng 3 lần so với năm 2018.

Tổng giá trị sản lượng khai thác giảm 9,1% xuống 10.311,79 triệu yên, bằng khoảng một nửa so với mức 20 tỷ yên được ghi nhận trong năm 2018.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán