THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Đề xuất giảm ngân sách năm 2024 cho Cơ quan Ngư nghiệp NOAA

Đề xuất giảm ngân sách năm 2024 cho Cơ quan Ngư nghiệp NOAA


(vasep.com.vn) Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện đã công bố Dự luật Phân bổ Ngân sách Thương mại, Tư pháp, Khoa học và các Cơ quan Liên quan cho Năm Tài chính 2024, bao gồm tài trợ cho NOAA và Cơ quan Nghề cá NOAA.

Dự luật của Thượng viện cung cấp 6,5 tỷ USD (5,8 tỷ EUR) cho NOAA, ít hơn 4,4% so mức mà cơ quan này yêu cầu cho ngân sách năm 2024. Dự luật Hạ viện cắt giảm ngân sách của cơ quan này 771 triệu USD (686 triệu EUR), thấp hơn 12,4% so với ngân sách được cung cấp cho năm 2023. 

Trong số 6,5 tỷ USD (5,8 tỷ EUR) được phân bổ cho NOAA, dự luật Thượng viện đã phân bổ 1,1 tỷ USD (978 triệu EUR) cho Cơ quan Nghề cá NOAA, ít hơn 3,6% ít hơn so với yêu cầu của cơ quan và  giảm 1,7% so với cho năm tài chính 2023.

Chú thích ảnh

Đề xuất giảm ngân sách năm 2024 cho Cơ quan Ngư nghiệp NOAA 

Thượng viện đã loại bỏ 27,7 triệu USD từ 189 triệu USD được yêu cầu cho các chương trình và dịch vụ khoa học hệ sinh thái và thủy sản, 16,6 triệu USD từ 222 triệu USD được yêu cầu cho việc thu thập, khảo sát và đánh giá dữ liệu thủy sản và 11,6 triệu USD từ 150 triệu USD được yêu cầu cho các chương trình và dịch vụ quản lý nghề cá. Ngoài ra, gần 5 triệu USD đã được bổ sung vào 19 triệu USD yêu cầu cho nuôi trồng thủy sản. Ủy ban cũng khuyến nghị duy trì số tiền được yêu cầu là 65 triệu USD cho Quỹ phục hồi cá hồi ven biển Thái Bình Dương, 300.000 USD cho hỗ trợ thảm họa nghề cá và 349.000 USD cho Quỹ dự phòng của ngư dân.

Dự luật của Thượng viện phân bổ thêm 4 triệu USD cho các nỗ lực nghiên cứu, giám sát và bảo tồn cá voi, cũng như 30 triệu USD để thử nghiệm và trang bị thiết bị cải tiến.

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán