THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Điều khoản thủy sản được đưa vào dự luật tài trợ nông nghiệp của Thượng viện Mỹ

Điều khoản thủy sản được đưa vào dự luật tài trợ nông nghiệp của Thượng viện Mỹ


(vasep.com.vn) Lần đầu tiên sau 2 năm, Thượng viện đã đưa ra một bản bổ sung cho luật tài trợ nông nghiệp, thay thế cho các dự luật chi tiêu tổng hợp đã được thông qua mà không có ý kiến đóng góp của ủy ban và tiểu ban quan trọng. Ủy ban Phân bổ ngân sách của Thượng viện đã nhất trí thông qua dự thảo luật trị giá 26 tỷ USD (24 tỷ EUR) vào ngày 22/6. Để có hiệu lực, luật cần được toàn thể Thượng viện thông qua và phù hợp với phiên bản của Hạ viện.

Dự luật chi tiêu nông nghiệp được xây dựng bởi Thượng viện Mỹ bao gồm một số điều khoản quan trọng liên quan đến thủy sản, bao gồm tài trợ cho nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, tăng tiêu thụ thủy sản trong trường học và cải thiện kiểm tra hàng nhập khẩu.

Chú thích ảnh

Dự luật chi tiêu nông nghiệp được xây dựng bởi Thượng viện Mỹ bao gồm một số điều khoản quan trọng liên quan đến thủy sản

Dự luật yêu cầu FDA cập nhật các đề xuất tiêu thụ hải sản cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ trước ngày 24/9/2024. Các thượng nghị sĩ cũng đặt vấn đề với các lựa chọn thay thế hải sản có nguồn gốc thực vật, chỉ đạo FDA cung cấp sự rõ ràng về việc sử dụng thuật ngữ hải sản cho các sản phẩm đó để tránh nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, dự luật cũng yêu cầu USDA xây dựng kế hoạch giải quyết các vấn đề với tiêu thụ hải sản trong trường học.

Mặc dù việc phân bổ kinh phí cho từng chương trình chưa được nêu rõ, nhưng dự thảo luật bao gồm 4 triệu USD (3,7 triệu EUR) cho Kế hoạch Sức khỏe Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia, tăng 1,4 triệu USD (1,3 triệu EUR). Dự luật phân bổ 5 triệu USD (4,6 triệu EUR) cho Viện Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc gia để thành lập trung tâm nuôi trồng thủy sản và 2,2 triệu USD (2 triệu EUR) cho nghiên cứu nuôi trồng thủy sản. 

Thuỳ Linh (Theo seafoodsource)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán