THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
EU chiếm 51 sản lượng cá thế giới

EU chiếm 5,1% sản lượng cá thế giới


(vasep.com.vn) Thủy sản đóng một vai trò quyết định trong việc làm và hoạt động kinh tế ở một số khu vực của EU. Vì vậy, ở Tây Ban Nha, Hy Lạp và Ý, họ chiếm khoảng 62% việc làm. EU chiếm 5,1% sản lượng cá thế giới. 

EU chiếm 51 sản lượng cá thế giới

Báo cáo Số liệu và Sự kiện về Chính sách Thủy sản Chung của Ủy ban Châu Âu cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở EU vào năm 2022. Theo báo cáo , ngành nuôi trồng thủy sản, cả nuôi biển và nước ngọt,  sử dụng khoảng 70.000 người, bao gồm cả lao động thời vụ. Ngành công nghiệp sản xuất bao gồm khoảng 3.500 công ty. Cơ sở sản xuất của EU là thực phẩm đóng hộp và bữa ăn sẵn dựa trên cá, động vật giáp xác và động vật thân mềm.

EU là nhà sản xuất cá lớn thứ năm trên thế giới, chiếm khoảng 3% sản lượng toàn cầu. 78% sản lượng đến từ đánh bắt và 22% từ nuôi trồng. Tây Ban Nha, Đan Mạch và Pháp là những nhà sản xuất lớn nhất ở EU.

Mặc dù đội tàu của EU hoạt động khắp nơi trên thế giới, nhưng hầu hết sản lượng khai thác được thực hiện ở Đông Bắc Đại Tây Dương. Các loài được đánh bắt nhiều nhất là cá trích, cá nhám châu Âu, cá lăng chấm xanh và cá thu, chiếm 42% sản lượng đánh bắt.

Ngoại trừ Vương quốc Anh, các quốc gia quan trọng nhất về nghề cá là Đan Mạch, Tây Ban Nha, Hà Lan và Pháp, cùng chiếm 58% tổng sản lượng khai thác của EU.

Nuôi trồng thủy sản là một hoạt động quan trọng ở nhiều Quốc gia thành viên, với sản lượng khoảng 1,37 triệu tấn và giá trị trên 5 tỷ Euro.

Vẹm Địa Trung Hải chiếm khoảng 36% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ở EU, cá hồi Đại Tây Dương và cá hồi vân cùng chiếm 30% khác. Các nhà sản xuất thủy sản chính theo khối lượng là Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp. Trong tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới, EU chiếm 1,13% về lượng và 2,29% về giá trị.

Ngành chế biến cá ở EU nhìn chung có lãi. Doanh thu năm 2018 vào khoảng 30.000 triệu euro, với đóng góp chính là Tây Ban Nha, Pháp và Ba Lan. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán