THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
EU tập trung vào chuyển đổi năng lượng thuỷ sản

EU tập trung vào chuyển đổi năng lượng thuỷ sản


(vasep.com.vn) Ủy ban Châu Âu (EC) đã bắt đầu hợp tác nhiều bên để khử cacbon trong ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nhằm đạt được mục tiêu khí hậu năm 2050.

EC đã tổ chức một hội nghị cấp cao về sáng kiến chuyển đổi năng lượng cho nghề cá của EU. Liên minh các tổ chức phi chính phủ Oceana, ClientEarth và Our Fish kêu gọi  EU và các bên liên quan đến nghề cá đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để đạt được khả năng đánh bắt bền vững và trung hòa carbon vào năm 2050. Sáng kiến chuyển đổi năng lượng và quan hệ đối tác liên quan sẽ giúp ngành thủy sản giải quyết thách thức môi trường lớn nhất hiện nay, biến đổi khí hậu.

Các tổ chức phi chính phủ lưu ý rằng thông điệp khoa học mới nhất của Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc rất rõ ràng: tất cả các ngành phải cắt giảm mạnh lượng khí thải nhà kính.

Sự phụ thuộc của ngành thủy sản vào nhiên liệu hóa thạch và tính dễ bị tổn thương về kinh tế của ngành trước sự tăng vọt của giá năng lượng cho thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh các biện pháp để giảm sự phụ thuộc này và hướng tới năng lượng sạch. Để đạt được mục tiêu này, EC đang khởi xướng một quan hệ đối tác nhiều bên và phát triển một lộ trình liên quan đến sáng kiến chuyển đổi năng lượng cho nghề cá của EU.

Chú thích ảnh

Ngoài việc yêu cầu ngành đánh bắt cá cắt giảm lượng khí thải trực tiếp và bảo vệ carbon xanh, EU cũng ưu tiên phân bổ cơ hội đánh bắt cho các đội tàu ít tác động đến khí hậu hơn

Để đạt được hiệu quả, lộ trình từ sự hợp tác này phải có nội dung giải quyết tất cả các tác động khí hậu của hoạt động đánh bắt cá. Cụ thể, giảm phát thải nhiên liệu trực tiếp; bảo vệ nguồn carbon xanh, bao gồm các môi trường sống giàu carbon nhạy cảm, khỏi sự xáo trộn vật lý do ngư cụ kéo đáy và bảo vệ cá khỏi đánh bắt thâm canh. 

Ngoài việc yêu cầu ngành đánh bắt cá cắt giảm lượng khí thải trực tiếp và bảo vệ carbon xanh, EC phải đảm bảo rằng các quốc gia thành viên thực hiện tốt hơn chính sách thủy sản chung và ưu tiên phân bổ cơ hội đánh bắt cho các đội tàu ít tác động đến khí hậu hơn, bao gồm cả những đội sử dụng có chọn lọc hơn, ít sử dụng năng lượng hơn và các kỹ thuật ít gây hại cho môi trường sống hơn. Ngoài ra, Ủy ban phải cung cấp hướng dẫn cần thiết và hỗ trợ tài chính để đồng hành cùng ngư dân trong quá trình chuyển đổi này.

Thuỳ Linh (Theo undercurrentnews)

 Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán