THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá cá rô phi Brazil tăng trong tháng 4/2023

Giá cá rô phi Brazil tăng trong tháng 4/2023


(vasep.com.vn) Tháng 4/2023, nhu cầu cá rô phi nuôi tại thị trường nội địa Brazil tăng, đặc biệt trong dịp lễ Phục sinh.

Chú thích ảnh

Giá trung bình trả cho các nhà sản xuất đã tăng trong tháng thứ chín liên tiếp trên tất cả các khu vực. Xu hướng tăng giá bắt đầu từ tháng 8/2022 tiếp tục kéo dài sang tháng 4/2023.

Giá cá rô phi nuôi trong tháng 4 được giao dịch ở mức 10 BRL/kg (1,99 USD/kg) ở vùng Grandes Lagos, tăng 7% so với tháng 3/2023;  9,44 BRL/kg tại Bắc Parana, tăng 4%; và 9,30 BRL/kg ở Tây Parana, tăng 4%.

Giá tiếp tục xu hướng tăng trong những tuần đầu tiên của tháng 5 mặc dù có phần tăng chậm lại so với các tháng trước đó. Cho đến nay, giá đã tăng lên mức trung bình 10,11 BRL/kg ở Grandes Lagos và 9,48 BRL/kg ở Bắc Parana trong khi ở Tây Parana duy trì ở mức 9,3 BRL/kg.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán