THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 42

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 42


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 42 (17-23/10/2022) đến tuần 46 (14-20/11/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 4346/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 43

Tuần 44

Tuần 45

Tuần 46

30

5,22

5,22

5,29

4,67

40

4,55

4,61

4,68

4,18

50

3,88

4

4,06

3,57

60

3,58

3,76

3,82

3,32

70

3,34

3,52

3,57

3,07

80

3,09

3,28

3,32

2,95

90

2,85

3,03

3,08

2,70

100

2,73

2,91

2,95

2,58

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 4245/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 42

Tuần 43

Tuần 44

Tuần 45

30

3,93

3,92

4,21

4,49

40

3,78

3,79

3,87

4,04

50

3,67

3,66

3,73

3,84

60

3,50

3,47

3,52

3,65

70

3,35

3,28

3,33

3,46

80

3,18

3,02

3,17

3,27

90

3,16

3,02

3,10

3,20

100

3,13

3,02

3,09

3,20


Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 4245/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 42

Tuần 43

Tuần 44

Tuần 45

20-30

5,40

5,40

5,40

4,50

30-40

4,60

4,40

4,40

3,50

40-50

4,10

4

4

3,20

50-60

3,70

3,60

3,60

3

60-70

3,30

3,20

3,20

2,60

70-80

3,10

3

3

2,40

80-100

2,90

2,90

2,90

2

100-120

2

2,10

2,10

1,80

120-140

1,90

2

2

1,60
Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 4245/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 42

Tuần 43

Tuần 44

Tuần 45

60

3,74

3,89

4,05

4,30

70

3,48

3,63

3,78

4,10

80

3,32

3,30

3,39

3,69

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán