THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 46

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 46


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 46 (14-20/11/2022) đến tuần 51 (19-25/12/2022) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 4851/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 48

Tuần 49

Tuần 50

Tuần 51

30

4,65

4,62

4,60

4,84

40

4,16

4,13

4,11

4,23

50

3,55

3,53

3,51

3,75

60

3,30

3,28

3,27

3,51

70

3,06

3,04

3,02

3,26

80

2,94

2,92

2,78

3,02

90

2,69

2,67

2,66

2,78

100

2,57

2,55

2,54

2,66

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 4750/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 47

Tuần 48

Tuần 49

Tuần 50

30

4,51

4,68

4,69

4,50

40

4,21

4,43

4,43

4,20

50

4,02

4,04

4,11

3,96

60

3,87

3,91

3,92

3,82

70

3,72

3,79

3,79

3,69

80

3,55

3,59

3,66

3,52

90

3,42

3,47

3,53

3,43

100

3,32

3,40

3,47

3,36


Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 4750/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 47

Tuần 48

Tuần 49

Tuần 50

20-30

4,40

4,40

4,40

4,40

30-40

3,40

3,40

3,50

3,70

40-50

3,15

3,15

3,20

3,20

50-60

2,80

2,80

2,90

2,90

60-70

2,50

2,50

2,60

2,60

70-80

2,20

2,20

2,20

2,20

80-100

2

2

2

2

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60
Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Thái Lan, tuần 4649/2022 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 46

Tuần 47

Tuần 48

Tuần 49

60

4,33

4,32

4,48

4,67

70

4,19

4,18

4,27

4,53

80

3,91

3,90

3,99

4,09

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán