THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 50/2022

Giá tôm nguyên liệu tại một số nước cung cấp (tuần 50/2022


Dưới đây là giá tôm chân trắng nguyên liệu từ tuần 50/2022 (12-18/12/2022) đến tuần 2/2023 (9-15/1/2023) tại một số nước sản xuất tôm chính trên thế giới. Số liệu do VASEP tổng hợp, mang tính chất tham khảo.

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), tuần 51/2022-tuần 2/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 51/2022

Tuần 52/2022

Tuần 1/2023

Tuần 2/2023

30

4,84

5,08

4,96

5,25

40

4,23

4,40

4,30

4,45

50

3,75

3,90

3,81

3,97

60

3,51

3,65

3,57

3,72

70

3,26

3,41

3,33

3,48

80

3,02

3,16

3,09

3,17

90

2,78

2,91

2,85

2,93

100

2,66

2,79

2,72

2,81

Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Đông Java (Indonesia), tuần 50/2022-tuần 1/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 50/2022

Tuần 51/2022

Tuần 52/2022

Tuần 1/2023

30

4,50

4,42

4,46

4,64

40

4,20

4,17

4,12

4,28

50

3,96

3,97

3,93

4,06

60

3,82

3,85

3,74

3,84

70

3,69

3,72

3,61

3,67

80

3,52

3,53

3,44

3,55

90

3,43

3,46

3,36

3,46

100

3,36

3,40

3,34

3,39


Giá tôm chân trắng nguyên liệu tại Ecuador, tuần 50/2022-tuần 1/2023 (USD/kg)

Cỡ (con/kg)

Tuần 50/2022

Tuần 51/2022

Tuần 52/2022

Tuần 1/2023

20-30

4,40

4,40

4,40

4,40

30-40

3,70

3,70

3,70

3,70

40-50

3,20

3,20

3,20

3,20

50-60

2,90

2,90

2,90

2,90

60-70

2,60

2,60

2,60

2,60

70-80

2,20

2,20

2,20

2,20

80-100

2

2

2

2

100-120

1,80

1,80

1,80

1,80

120-140

1,60

1,60

1,60

1,60

Xuat khau tom Viet Nam 9 thang dau nam 2022


Kim Thu


Chuyên gia thị trường Tôm


Email:
kimthu@vasep.com.vn


Điện thoại
024. 37715055 – ext.203Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán