THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Hội đồng Quản lý Hàng hải MSC đưa ra tiêu chuẩn toàn cầu mới về chứng nhận bền vững nghề cá

Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) đưa ra tiêu chuẩn toàn cầu mới về chứng nhận bền vững nghề cá


(vasep.com.vn) Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) đã đưa ra tiêu chuẩn toàn cầu mới về chứng nhận bền vững nghề cá. Việc xuất bản Tiêu chuẩn Nghề cá MSC, phiên bản 3.0, được thực hiện sau cuộc khảo sát sâu rộng nhất của tổ chức về kiến ​​thức khoa học liên quan đến biển và các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực thủy sản.

Hội đồng Quản lý Hàng hải MSC đưa ra tiêu chuẩn toàn cầu mới về chứng nhận bền vững nghề cá
Hội đồng Quản lý Hàng hải (MSC) đưa ra tiêu chuẩn toàn cầu mới về chứng nhận bền vững nghề cá

Rupert Hawes, Giám đốc điều hành của MSC nhấn mạnh áp lực ngày càng tăng mà việc đánh bắt quá mức, biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học đang gây ra đối với nghề cá, hệ sinh thái biển và hệ thống lương thực, đồng thời khen ngợi cam kết và hiểu biết mà ngành, các nhà lãnh đạo nghề cá, nhà bảo tồn và nhà khoa học đã chứng minh để đóng góp vào tiêu chuẩn mới này. Ông cho biết các yêu cầu mới sẽ thúc đẩy nghề cá bền vững, do đó giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết để bảo tồn các đại dương của chúng ta, cũng như nuôi sống dân số thế giới ngày càng tăng.

Việc ban hành tiêu chuẩn mới có nghĩa là  các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đang được thiết lập đối với việc theo dõi và giám sát các hoạt động đánh bắt, đặc biệt là trên biển, cũng như các thỏa thuận quốc tế liên quan đến chiến lược đánh bắt để bảo vệ nguồn cá đồng quản lý. Tiêu chuẩn mới này là kết quả của hơn bốn năm nghiên cứu, tham vấn cộng đồng và thử nghiệm, trong đó MSC đã xem xét hơn 600 đề xuất từ ​​các bên liên quan có chuyên môn kỹ thuật về thủy sản, bảo tồn đại dương và nguồn cá.

Theo Rupert Hawes, Giám đốc điều hành của MSC: “Việc trình bày tiêu chuẩn mới được đưa ra vào thời điểm mà việc đánh bắt quá mức cần phải được chấm dứt nhằm cung cấp cho dân số thế giới ngày càng tăng. Đánh bắt bền vững liên quan đến nỗ lực toàn cầu trong đó ngành đánh bắt thuỷ sản, chính phủ, nhà khoa học, nhà bảo tồn, nhà phân phối, nhãn hiệu và người tiêu dùng. Chúng tôi rất ấn tượng với mức độ cam kết và hiểu biết mà các nhóm đôi khi khác biệt này đã thể hiện trong những đóng góp của họ trong việc xây dựng tiêu chuẩn nghề cá MSC mới này. Mức độ tham gia cao của các bên liên quan thể hiện ý thức tập thể về nhu cầu bảo vệ đại dương và hải sản của chúng ta trong tương lai, cũng như công nhận vai trò mà MSC có thể thực hiện.

Cho đến nay, hơn 530 nghề cá được chứng nhận Tiêu chuẩn nghề cá MSC, chiếm khoảng 15% sản lượng khai thác trên thế giới. Tuy nhiên, với hơn 1/3 trữ lượng cá trên thế giới bị khai thác quá mức, dẫn đến thiệt hại khoảng 88,9 tỷ euro mỗi năm và khoảng 20% ​​các loài sinh vật biển đang bị đe dọa. Cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nguồn cá và đa dạng sinh học đại dương, và những người và nền kinh tế phụ thuộc vào họ.  Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán