THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
ISSF kêu gọi cải thiện quản lý nghề đánh bắt cá ngừ Ấn Độ Dương bằng FAD

ISSF kêu gọi cải thiện quản lý nghề đánh bắt cá ngừ Ấn Độ Dương bằng FAD


(vasep.com.vn) Tổ chức Phát triển Thủy sản Bền vững (ISSF) đã lên tiếng kêu gọi Ủy ban Cá ngừ Ấn Độ Dương (IOTC) giải quyết vấn đề không tuân thủ của thành viên và quản lý các thiết bị dẫn dụ cá (FADs) và các biện pháp bảo tồn cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn.

Chú thích ảnh

Điều này diễn ra trước cuộc họp thường niên của IOTC, được tổ chức từ ngày 8-12/5. ISSF đã đưa ra một tuyên bố nêu rõ các vấn đề quan trọng mà tổ chức này đang thúc giục IOTC hành động, bao gồm việc áp dụng các biện pháp bảo tồn mạnh mẽ để bảo vệ nguồn lợi và cá mập, động vật có vú và quần thể rùa biển, tăng cường quản lý FAD và giải quyết tình trạng không tuân thủ của các quốc gia thành viên.

Bảo tồn nguồn lợi cá ngừ

Theo khuyến nghị mới nhất của Ủy ban Khoa học của IOTC, ISSF kêu gọi các nhà quản lý giảm sản lượng đánh bắt cá ngừ vây vàng ít nhất 22% so với năm 2020.

Ngoài ra, tổ chức này kêu gọi Ủy ban đảm bảo rằng sản lượng đánh bắt cá ngừ vằn vào năm 2023 không vượt quá giới hạn được đặt ra theo quy tắc kiểm soát thu hoạch liên quan và sản lượng đánh bắt cá ngừ mắt to không vượt quá giới hạn do quy trình quản lý của Ủy ban đề ra.

ISSF cũng kêu gọi Ủy ban tuân thủ IOTC giải quyết sự không tuân thủ của các quốc gia thành viên và các bên, cụ thể là với dữ liệu về FAD và nghề cá bắt buộc, giới hạn đánh bắt và FAD cũng như việc sử dụng lưới rê.

Cuối cùng, ISSF đã kêu gọi IOTC áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa giám sát điện tử, tiêu chuẩn chương trình và tiêu chuẩn dữ liệu dựa trên các khuyến nghị của Ủy ban khoa học IOTC.

ISSF cho biết IOTC đứng sau các đồng nghiệp của mình về tỷ lệ bao phủ quan sát viên, chỉ yêu cầu mức độ bao phủ quan sát viên là 5% bất kể loại thiết bị hoặc khu vực hoạt động. Mức độ quan sát toàn diện và cao hơn là rất quan trọng để quản lý nghề cá hiệu quả; giám sát tuân thủ; và xác minh độc lập về các tương tác đánh bắt, nỗ lực và các loài không phải mục tiêu.

 Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán