THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Khó dự đoán tác động của Tiêu chuẩn sửa đổi của MSC

Khó dự đoán tác động của Tiêu chuẩn sửa đổi của MSC


(vasep.com.vn) Có thể dễ dàng nhận diện bằng dấu tích màu xanh gắn trên 20.000 sản phẩm trên toàn cầu, Hội đồng Quản lý Biển (MSC) là chương trình chứng nhận thủy sản nổi bật và lớn nhất thế giới, với hơn 400 nghề cá trên toàn cầu được chứng nhận theo tiêu chuẩn MSC.

Các công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn về tác động môi trường và quản lý hiệu quả nghề cá trong Tiêu chuẩn Nghề cá MSC trước khi được dán nhãn MSC. Đánh giá Tiêu chuẩn Nghề cá đã mang lại cho MSC và các bên liên quan cơ hội đặt ra tiêu chuẩn cao hơn và thúc đẩy những cải tiến thực sự trong nghề cá toàn cầu.

Make Stewardship Count tạo ra các thẻ điểm cuối cùng dựa trên hệ thống đèn giao thông để đánh giá phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn so với danh sách các yêu cầu quan trọng và kêu gọi sự minh bạch. Các thẻ điểm, xếp hạng các yếu tố của Tiêu chuẩn sửa đổi chủ yếu là màu đỏ và vàng, phản ánh rằng mặc dù có một số cải tiến, nhưng tiêu chuẩn này vẫn ở dưới mức thông lệ tốt nhất trong nhiều lĩnh vực khác.

Chú thích ảnh

Tiêu chuẩn mới MSC đã tăng cường việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bị đe doạ và được bảo vệ (ETP)

Các cải tiến mới bao gồm những thay đổi mà nhiều liên minh đã kêu gọi trong suốt quá trình đánh giá, một vài thay đổi bị loại bỏ ở giai đoạn đánh giá. Hai cải tiến được gợi ý bị loại bỏ bao gồm bảo vệ động vật có vú biển khỏi đánh bắt và mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học để bao quát quan sát trên viên trên tàu. 

Dù Tiêu chuẩn mới MSC đã tăng cường việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bị đe doạ và được bảo vệ (ETP), tiêu chuẩn vẫn cho phép các loài này được chứng nhận MSC nếu đưa ra được các biện pháp sửa đổi và cải thiện. Việc thiếu nghiêm khắc này có thể dẫn đến hiện tượng các loài ETP có giá trị kinh tế được chứng nhận MSC dù không được quản lý và có các biện pháp phục hồi phù hợp. 

Ảnh hưởng của Tiêu chuẩn vẫn khó dự đoán cho đến khi thực sự đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Liên minh lo ngại tiêu chuẩn mới sẽ tiếp tục trao chứng nhận cho các nghề cá thường xuyên đánh bắt các loài động vật dễ bị tổn thương, lãng phí quá nhiều sinh vật biển, hủy hoại hệ sinh thái và đánh bắt các loài bị đánh bắt quá mức.

Thuỳ Linh (Theo seafoodmedia)Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán