THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Malta xem xét mở rộng trang trại nuôi cá ngừ


(vasep.com.vn) Hai công ty AJD Tuna và Malta Mariculture đã nộp kế hoạch thành lập 2 trang trại nuôi cá ngừ ngoài khơi phía bắc Malta.

Chú thích ảnh

Nằm cách Qala 4,6 km, các lồng nuôi trước đây nằm ở Vịnh St Paul và ngoài khơi bờ biển Comino. Việc di chuyển các lồng này sẽ được quyết định bởi một phiên điều trần công khai vào ngày 19/1/2022.

Các trang trại trước đây đã được di dời đến khu vực cách Qala 7,6 km vào năm 2017 để giảm thiểu tác động ven biển sau khi giấy phép của họ bị thu hồi vào năm 2016 do vi phạm môi trường.

Đề xuất mới nhất nhằm mục đích thành lập một khu nuôi trồng thủy sản lâu dài ở phía bắc Malta, phù hợp với chính sách của quốc gia.

Các lồng sẽ chứa tổng sinh khối 6.000 tấn cá ngừ, trong khi số lượng lồng có thể thay đổi, theo yêu cầu về lồng do Ủy ban Quốc tế về Bảo tồn Cá ngừ Đại Tây Dương (ICCAT) đặt ra.

Cơ quan Quy hoạch tuyên bố rằng các lồng nuôi mới sẽ giảm hơn nữa sự tập trung của các hoạt động nuôi trồng thủy sản ở vùng nước ven bờ, di dời các hoạt động gây ô nhiễm tiềm ẩn và giảm xung đột với các hoạt động sử dụng hàng hải và du lịch khác.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán