THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
MSC dự kiến đối thoại với Ấn Độ vào tháng 6/2023

MSC dự kiến đối thoại với Ấn Độ vào tháng 6/2023


(vasep.com.vn) Hội đồng quản lý biển (MSC) sẽ tổ chức một “cuộc đối thoại” về chứng nhận nghề cá với các bên liên quan trong ngành, các quan chức chính phủ và các nhà khoa học nghề cá tại Kochi vào ngày 7/6/2023.

Chú thích ảnh

Hội nghị sẽ lên kế hoạch tập hợp tất cả người làm nghề cá, nhà khoa học và tìm ra các vấn đề trong tương lai. Vấn đề chính cho hoạt động chứng nhận MSC tại Ấn Độ là thiếu ngân sách.

Thu Hằng (theo undercurrentnews)


Thu Hằng


Biên tập viên


Email:
dtan91@gmail.com


Điện thoạiNguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán