THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Mỹ cấm nhập khẩu cá da trơn từ Ấn Độ

Mỹ cấm nhập khẩu cá da trơn từ Ấn Độ


(vasep.com.vn) Cục Thanh tra và An toàn Thực phẩm (FSIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu cá da trơn từ Ấn Độ vào nước này.

Mỹ cấm nhập khẩu cá da trơn từ Ấn Độ

Lệnh cấm được thực hiện đối với các công ty nhập khẩu: Delight Foods USA LLC. (New Jersey, NJ) và Delight Foods LLC (San Jose, California), theo Trung tâm An toàn Thủy sản và Nuôi trồng Thủy sản Quốc gia.

Khoảng 1,5 tấn bít tết cá da trơn đông lạnh đang bị thu hồi. Các sản phẩm này được nhập khẩu từ Ấn Độ, một quốc gia không được phép xuất khẩu các sản phẩm này sang Hoa Kỳ.

Bất kể ngày phát hành, các sản phẩm được dán nhãn “gói nhựa 908 gm (2 lb.) có ghi “FRESH FRESH FROZEN CATFISH STEAK IF” đều bị cấm. Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán