THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Mỹ công bố cam kết quốc tế trị giá 800 triệu USD để bảo vệ đại dương

Mỹ công bố cam kết quốc tế trị giá 800 triệu USD để bảo vệ đại dương


(vasep.com.vn) Tại Hội nghị Our Ocean (OOC) ở Panama, Mỹ nhấn mạnh các sáng kiến toàn cầu được đưa ra gần đây với tổng trị giá hơn 800 triệu USD để bảo vệ đại dương và hỗ trợ các nước đang phát triển thành lập các khu bảo tồn biển và giúp các nước đối tác bảo đảm và thực thi các nguồn tài nguyên biển của họ, để cải thiện khả năng phục hồi của các khu vực ven biển đối với biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu

Tại OOC lần thứ 8, Mỹ nhấn mạnh mối quan hệ giữa khí hậu thế giới và đại dương, bao gồm vai trò của các giải pháp khí hậu dựa vào đại dương để giảm phát thải khí nhà kính và cải thiện khả năng phục hồi khí hậu toàn cầu. Mỹ đã đưa ra 19 thông báo hỗ trợ quốc tế với tổng trị giá 58 triệu USD trong lĩnh vực hành động về biến đổi khí hậu. Về vấn đề này của OOC, Mỹ dự định thông qua một chính sách mới, theo đó cam kết bảo vệ tính hợp pháp của các vùng biển, các quyền và lợi ích liên quan, đã được thiết lập phù hợp với luật pháp quốc tế và không được cập nhật sau đó mặc dù mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu; chi 5,8 triệu USD cho Chương trình Các nền kinh tế xanh Thái Bình Dương ….

Nghề cá bền vững

Lĩnh vực vấn đề thủy sản bền vững của OOC nêu rõ tầm quan trọng của đa dạng sinh học và tính bền vững của nguồn cá lâu dài để bảo vệ an ninh lương thực và thúc đẩy cơ hội việc làm. Mỹ đã đưa ra 5 thông báo về các sáng kiến quốc tế với tổng trị giá hơn 610 triệu USD trong lĩnh vực hành động nghề cá bền vững. Các sáng kiến đều tập trung giải quyết vấn đề khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Bao gồm, ký kết Biên bản ghi nhớ mới giữa Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ và tổ chức phi lợi nhuận Global Fishing Watch, nâng cao minh bạch trong đánh bắt cá, chi hơn 8,7 triệu USD cho Bersama Kelola Perikanan (Hợp tác quản lý nghề cá) để bảo vệ đa dạng sinh học biển; hơn 5,6 triệu USD cho hoạt động PorLaPesca (ForFisheries) nhằm giảm khai thác IUU…

Khu bảo tồn biển

OOC tập trung vào tầm quan trọng của các khu bảo tồn biển (KBTB) được thiết kế tốt và quản lý hiệu quả như là công cụ để quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như những đóng góp của chúng cho sự phát triển bền vững trên diện rộng. Mỹ đã đưa ra ba thông báo với tổng trị giá gần 8 triệu USD trong lĩnh vực hành động của KBTB. 

Chú thích ảnh

Đặc phái viên Mỹ về Khí hậu John Kerry phát biểu trong Hội nghị. Cre: REUTERS/Aris Martinez

An ninh hàng hải

Lĩnh vực hành động này nhằm khuyến khích sự hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức của tất cả các bên liên quan về tầm quan trọng của các giải pháp sáng tạo và đổi mới để giúp đạt được một lĩnh vực hàng hải bền vững và an toàn. Mỹ đã đưa ra 12 thông báo về các sáng kiến quốc tế với tổng trị giá hơn 18 triệu USD trong lĩnh vực hành động an ninh hàng hải. 

Ô nhiễm biển

Trong Hội nghị, vấn đề ô nhiễm biển cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Các quốc gia cần nâng cao nhận thức về giảm thiểu ô nhiễm biển dưới mọi hình thức cũng như khôi phục và duy trì một đại dương trong sạch. Lĩnh vực hành động này nhấn mạnh sự cần thiết của các phương pháp tiếp cận toàn diện và một loạt các giải pháp. Mỹ đã đưa ra 8 thông báo về các sáng kiến quốc tế với tổng trị giá hơn 56 triệu USD trong lĩnh vực hành động về ô nhiễm biển. Mỹ dự định cung cấp 500 nghìn USD cho Quỹ  đổi mới và quản lý rác thải biển của diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC). 

Ngoài ra, tại Hội nghị, 22 quốc gia tán thành Tuyên bố chung về Hợp tác Đại Tây Dương, cam kết khám phá các cơ hội hợp tác trong một loạt các thách thức chung ở khu vực Đại Tây Dương và khám phá sự phát triển của một cuộc đối thoại rộng lớn hơn về tăng cường hợp tác trong khu vực; hướng tới thành lập một thực thể đa phương cho Hợp tác Đại Tây Dương vào năm 2023.

Thùy Linh (Theo US Department of State) Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán