THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Na Uy đề xuất thuế tài nguyên 40% đối với nuôi trồng thủy sản


(vasep.com.vn) Chính phủ Na Uy đã đề xuất mức thuế tài nguyên mới đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2023. Quy định mới này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà sản xuất cá hồi, cá hồi trout và cá hồi vân.

Chú thích ảnh

Khoản thuế này dự kiến sẽ thu về 3,6 – 3,8 tỷ NOK (347-361 triệu USD) hàng năm. Đề xuất đã được gửi đi tham vấn vào ngày 28/9 vừa qua. Sau khi có kết quả, chính phủ sẽ đưa luật lên Storting (cơ quan lập pháp tối cao của Na Uy) để các đề xuất được áp dụng từ năm 2023.

Đề xuất nếu được thông qua sẽ có tác động tiêu cực đến toàn bộ ngành.

Bộ Tài chính Na Uy cũng nhận định, đề xuất bao gồm việc sản xuất cá hồi, cá hồi trout, cá hồi vân và liên quan đến việc đánh thuế tiền thuê tài nguyên ở mức hiệu quả là 40%. Các quy định mới được xây dựng chỉ áp dụng đối với những nhà sản xuất lớn nhất, sẽ có một khoản trợ cấp miễn thuế cho các nhà sản xuất từ 4.000-5.000 tấn sinh khối.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán